Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji
w Czchowie

Polecane wydarzenia

Od stycznia ozpoczyna działalność dziecięca i młodzieżowa grupa teatralna przy MOKSiRze - zapraszamy!!!
2022-01-04

Uwaga!!! Od stycznia przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie rozpoczyna działalność

Dziecięca i młodzieżowa grupa teatralna.

Zajęcia poprowadzi teatrolog - Dominika Czarnecka.

Na spotkanie organizacyjne zapraszamy wszystkich chętnych z całej gminy. Tworzymy grupę dla uczniów szkoły podstawowej, na spotkanie zapraszamy również rodziców.

14.01.2022 (piątek) godz. 17:00

sala kina Baszta w Czchowie Rynek 12

Więcej informacji tel. 146843188.


Turystyka Pielgrzymkowa w gminie Czchów
2016-06-14
Bogato zdobione kościoły w gminie Czchów stanowią atrakcyjną perełkę dla miłośników turystyki pielgrzymkowej. Zapraszamy do zwiedzania!


Ważne informacje tele-adersowe dla TURYSTY
2016-06-14

Informacje / Information / Touristen Auskunft


Tak wiele do odkrycia - Zaprasza Gmina Czchów
2016-06-14

Gmina Czchów – idealne miejsce wypoczynku dla Ciebie!


"OD SZCZYTU DO SZCZYTU" - Odwiedź 45 miejsc i odkryj nieznane...
2015-11-30
Mateusz i Angelika - aktywni i kreatywni pasjonaci górskich wędrówek ruszają z nową akcją w okolicach Jeziora Rożnowskiego. Projekt "od Szczytu do Szczytu" zakłada, odwiedzenie przez turystów 45 najatrakcyjniejszych wzniesień i szczytów w siedmiu gminach: Iwkowej, Łososinie Dolnej, Laskowej, Czchowie, Lipnicy Murowanej, Gródku nad Dunajcem i Korzennej.


Gminne Dożynki w Tworkowej

2017-08-28

Gminne Dożynki Tworkowa’2017

 

Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się 27 sierpnia w Tworkowej. W przygotowania do uroczystości włączyli się niemal wszyscy mieszkańcy Tworkowej z sołtysem Henrykiem Włodarczykiem na czele. Prace organizacyjne rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej, a w tygodniu przed Świętem Rolników osiągnęły zenit. Na spotkania, próby, przygotowywanie sceny, dekoracji, miejsc do biesiady i poczęstunku mieszkańcy poświęcili sporo czasu, aby w dzień dożynek wszyscy goście, rolnicy i mieszkańcy naszej gminy zostali z jak największą godnością przyjęci.

            Od kilku lat podczas dożynek pogoda płatała nam figle, tak też w tym roku nie oszczędziła nam nerwów. Co jakiś czas padał deszcz i zbierało się na burzę, ale podczas święta – dzięki Bogu – świeciło słońce, a chmury, które pojawiały się na horyzoncie, rozganiał wiatr.

            Żniwa są ukoronowaniem całorocznej pracy rolnika, toteż po tym najgorętszym okresie robót polowych następuje czas radości i zabaw. Plony zawdzięczamy nie tylko własnej pracy, ale i błogosławieństwu Bożemu, które tej pracy towarzyszyło. Dlatego też Gminne Dożynki rozpoczęliśmy udziałem w dziękczynnej mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Tworkowej, którą celebrował i kazanie wygłosił Dziekan Dekanatu Czchowskiego ks. Ryszard Biernat.

            Następnie korowód dożynkowy prowadzony przez Strażacką Orkiestrę Dętą ze Złotej pod kierunkiem kapelmistrza Eugeniusza Grzanki wraz z grupami dożynkowymi, władzami samorządowymi i zaproszonymi gośćmi udał się na plac rekreacyjno-sportowy przy Zespole Szkół w Tworkowej.

Nim rozpoczęły się dalsze uroczystości, przed sceną, orkiestra odegrała marsz wszystkim  gościom dożynkowym. Oficjalnego otwarcia i powitania gości dokonał sołtys wsi Tworkowa Henryk Włodarczyk, któremu towarzyszyli Starostowie Dożynek Maria Włodarczyk i Ryszard Szot. Słowa, które padły były niezwykle poruszające, szczere i miłe. Witał: Rolników – podkreślając jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu, Burmistrza Czchowa Marka Chudobę wraz z władzami samorządowymi i wszystkich przybyłych gości, życząc udanej zabawy do białego rana podczas największego ze Świąt Rolników w Tworkowej.

            Wśród gości, którzy zaszczycili również nas swoją obecnością byli Andrzej Potępa - Starosta Brzeski, Jarosław Gurgul – Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego, Włodzimierz Rabiasz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Czchowie, Tadeusz Płachta – zastępca Burmistrza Czchowa, Lesław Wrona i Władysław Malaga delegaci do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Brzeskiego, Piotr Wójciak - Komendant Policji w Czchowie, Piotr Musiał – Komendant Gminny OSP Gminy Czchów wraz z druhami, sołtysi Gminy Czchów, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy gminnych instytucji, redakcja Czasu Czchowa. Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości oraz konferansjerką czuwali – Elżbieta Ogiela i Marcin Walkowicz.

            Po powitaniu gości na scenę zaprosiliśmy gospodarza Gminy Czchów – Burmistrza Czchowa – Marka Chudobę, który z rąk Starostów Dożynek – Marii Włodarczyk i Ryszarda Szota otrzymał bochen chleba będący szczególnym symbolem urodzaju, dostatku i szacunku. Starostowie przekazali chleb mówiąc „Przyjmij gospodarzu od nas ten bochen chleba upieczony ze zboża naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu, tak na wsi, jak i w mieście nigdy nie zabrakło”. Burmistrz dziękując, podkreślił, że chleb jest nieodłącznym elementem polskiej gościnności oraz dzielenia się z drugim człowiekiem i zgodnie z tą tradycją częstował nim gości dożynkowych.

 

Wyrazem wdzięczności za ciężką pracę Rolników był obrzęd dożynkowy przygotowany przez sołectwo Tworkowa. Żniwne piosenki mówiły o pracy na roli, ale też opowiadały o naszej gminie. Śpiew grupy potęgował zespół muzyczny z Czesławem Żurkiem na czele, który zajął się przygotowaniem obrzędu przez mieszkańców Tworkowej.

            Wieniec uwity przez mieszkańców Łacnowej, w formie kopuły, z kłosów pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, ozdobiony kwiatami i bochnem chleba, uwieńczony figurą Matki Bożej Fatimskiej, patronki Tworkowej, został przekazany Burmistrzowi Czchowa.

Po obrzędzie dożynkowym Burmistrz Czchowa Marek Chudoba w swoim wystąpieniu  podkreślił, że Święto Plonów, to prastara tradycja wpisana w historię polskiego rolnictwa. To święto Rolników, dzięki którym mamy rolnictwo oparte na zdrowych zasadach produkcji w zgodzie z naturą i w poszanowaniu praw przyrody. Dziękując Rolnikom za ciężką pracę na roli, za gospodarność i troskę o lepsze jutro życzył im, aby następne lata były pomyślniejsze, radośniejsze i zasobniejsze, pełne dostatku, zdrowia i wzajemnego szacunku. Wraz z życzeniami Rolnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe i bochny chleba.

Kolejni wyróżnieni to sołtysi - gospodarze 10. miejscowości gminy Czchów, na ręce których Burmistrz z okazji Gminnych Dożynek złożył wszystkim mieszkańcom serdeczne podziękowania i życzenia, aby nigdy na stołach nie zabrakło chleba - symbolu życia i odrodzenia. W słowach skierowanych do sołtysów zaznaczył jak ważną funkcję powierzyli im mieszkańcy sołectw, dając tym samym wyraz swojego uznania dla ich zaangażowania w ważne sprawy miejscowości.

W kolejnej odsłonie dożynek na scenie zaprezentowały się grupy wieńcowe z Tymowej, Złotej, Biskupic Melsztyńskich, Czchowa i Jurkowa. Występ każdej miejscowości był starannie przygotowany, mówił o ważnych sprawach wsi i miasta oraz opowiadał o ich mieszkańcach. Piękne stroje, piosenki i przyśpiewki dożynkowe w połączeniu z ludową muzyką sprawiały, że mieliśmy ciągle niedosyt, chciało się ich słuchać i na nich patrzeć. Każda grupa przygotowała upominki dożynkowe, były to m.in. chleb, wiązanki żniwne, kosze z plonami.

Tymowa przyniesione dary przekazała rolnikom, ogrodnikom i gospodarzom:  bochen chleba przekazała Edycie i Grzegorzowi Borowcom, a żniwną wiązankę – Wiesławie i Włodzimierzowi Pajor.

Złota chlebem uhonorowała Jarosława Gurgula – Sekretarza Gminy, natomiast Włodzimierz Rabiasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie otrzymał tradycyjną wiejską chałkę, a  Piotr Wójciak – Komendant Policji w Czchowie bukiet żniwny wraz z chlebem.

Biskupice Melsztyńskie bochen chleba z koszem pełnym plonów przekazali rolnikom Małgorzacie i Kazimierzowi Musiałom. Pan Kazimierz ze śpiewem na ustach podziękował grupie za wyróżnienie.

Czchów chleb wręczył Dominikowi Kotasowi – Przewodniczącemu Zarządowi Dzielnicy, zaznaczając aby gruba kromka z tego chleba w szczególności dla Koła Gospodyń była dobrze posmarowana. Wiązankę żniwną otrzymała Zofia Wojakiewicz – działaczka społeczna i wieloletnia przewodnicząca koła.

Jurków, ubiegłoroczny gospodarz dożynek kończył występy dożynkowe, a przyniesione ze sobą dary wręczył: chleb – Tadeuszowi Płachcie zastępcy Burmistrza Czchowa, wiązankę żniwną wraz z pięknym gołębnikiem – rolnikowi Bogusławowi Wronie, bukiet żniwny – Marii Filipek wspaniałej i najstarszej członkini koła gospodyń, bukiet żniwny – Urszuli i Grzegorzowi Kamieniarzom aktywnym mieszkańcom Jurkowa włączającym się w wszelkie działania społeczne.    

            Po zakończeniu prezentacji sołectw na scenie pojawiła się narratorka, która opowiedziała zgromadzonej publiczności znaną i jakże lubianą bajkę Juliana Tuwima – „Rzepkę”. Mieszkańcy Tworkowej odegrali swoje role niezwykle humorystycznie! Artyści byli fotografowani, filmowali a na koniec otrzymali ogromne brawa! Gratulujemy występu!

            W ramach Gminnych Dożynek odbył się Śliwkowy Konkurs Kulinarny, do którego zgłosiło się 11. uczestniczek. Panie przygotowały wyśmienite słodkie wypieki, pasztety i żeberka, a wszystko to ze śliwką w przeróżnej postaci – płynnej, surowej, mrożonej, lub suszonej. Organizatorem konkursu śliwkowego było Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, które dla uczestników i laureatów ufundowało wspaniałe upominki i nagrody. Komisja konkursowa w składzie: Teresa Turek, Maria Wiśniewska-Płachta, Małgorzata Czech, Anna Skiba-Ratusznik i Katarzyna Skiba-Różowska miały bardzo trudne zadanie - wyłonić najlepsze „delicje ze śliwką”. Trzeba przyznać, że degustacja komisji trwała ponad godzinę, aż wreszcie padł werdykt, który odczytał na scenie Wiceprezes Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” -  Jarosław Gurgul. Najwięcej punktów i I miejsce zajął tort „Czekoladowa śliwka” wykonany przez Małgorzatę Piętkę z Biskupic Melsztyńskich, II miejsce śliwkowe grzybki Moniki Sroki z Tworkowej i III miejsce – pieczone jabłka ze śliwką przygotowane przez Teresę Rąpałę z Jurkowa. Nagrody i dyplomy w asyście pracowników Stowarzyszenia Katarzyny Gryz i Aleksandry Gryz wręczył Wiceprezes Jarosław Gurgul. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych potraw i wypieków! Zachęcamy do udziału w konkursach kulinarnych ze śliwką!

            Kolejną dawkę humoru przygotował specjalnie dla gości dożynkowych Józef Czuba, który wystąpił ze swoim „Małym kabarecikiem”. Za żarty i skecze otrzymał wielkie owacje!!!  

            W oczekiwaniu na zabawę dożynkową przygotowaliśmy dla dzieci i nie tylko konkursy, podczas których było: sadzenie i zbieranie ziemniaków (jabłek), kręcenie bioderkami, obieranie ogórków, przewożenie taczkami dyni. Konkursy dostarczyły zarówno uczestnikom jak i publiczności wiele radości. Gratulujemy wszystkim dobrej zabawy!

W tym iście radosnym nastroju pozostaliśmy jeszcze długo. Zespół Amigo z Tymowej bawił publiczność, która zgodnie z przykazem sołtysa tańczyła niemal do białego rana. Dziękujemy za dobrą i radosną zabawę!

Elżbieta Ogiela 

 

 

Podziękowania

 

Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za udział w Gminnych Dożynkach w Tworkowej!

 

Szczególne podziękowania kierujemy do:

- grup wieńcowych z Biskupic Melsztyńskich, Czchowa, Jurkowa, Tymowej, Złotej i Tworkowej

za przybycie na gminne dożynki oraz za kultywowanie naszych rodzimych tradycji,

- Dziekana Dekanatu Czchowskiego Ks. Ryszarda Biernata za mszę świętą, modlitwę i Słowo Boże,

- sponsorów:

Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Dyrektora Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie

za wsparcie finansowe,

- Strażackiej Orkiestry Dętej ze Złotej wraz z kapelmistrzem Eugeniuszem Grzanką za oprawę muzyczną dożynek,

- mieszkańców sołectwa Tworkowa, Radnych Rady Miejskiej w Czchowie: Lesława Wrony i Antoniego Zięć

oraz Rady Sołeckiej z sołtysem Henrykiem Włodarczykiem na czele,

Marii Włodarczyk Dyrektora Zespołu Szkół w Tworkowej, nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły,

druhów z OSP Tworkowa

za pomoc w organizacji, przygotowaniu, obsłudze i zabezpieczeniu technicznym dożynek,

- grupy artystycznej: dożynkowej i teatralnej oraz Starostów Dożynek Marii Włodarczyk i Ryszarda Szota

za uświetnienie swoimi występami dożynek,

- oraz wszystkich osób, które włączyły się w przygotowania Gminnych Dożynek w Tworkowej.

 

 

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Ogiela

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury,

 Sportu i Rekreacji w Czchowie

Kalendarz wydarzeń
<< Maj 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031