Konkurs plastyczny „Małopolska pod ochroną”

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Małopolska pod ochroną”, który wspierają: Pieniński Park Narodowy, Magurski Park Narodowy i Tatrzański Park Narodowy.

Celem konkursu jest promocja talentów, rozwijanie kreatywności, zdolności artystycznych oraz nabycie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym naszego regionu. Zachęcamy dzieci i młodzież do poznania Małopolski, jej obszarów chronionych, walorów krajobrazowych, roślin i zwierząt zamieszkujących sześć Parków Narodowych znajdujących się na jej terenie: Babiogórskiego, Ojcowskiego, Tatrzańskiego, Pienińskiego, Magurskiego i Gorczańskiego. Konkurs pragnie zwrócić uwagę na potrzebę ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody.

„Zatem czego jesteśmy ciekawi? Waszej wrażliwości na przyrodę, którą wyrazicie wyborem tematu pracy plastycznej w obszarze: zwierząt, roślin, miejsc, krajobrazów, widoków, znajdujących się w małopolskich Parkach Narodowych.
Interesuje nas, co Was zachwyca, o co się troszczycie i chcielibyście, żeby mogły oglądać to jeszcze przyszłe pokolenia.”

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach:
I kategoria od 6 do 9 lat,
II kategoria od 10 do 14 lat,
III kategoria dziecko i rodzic (praca dziecka wykonana wspólnie z rodzicem).

Nadsyłanie prac: 28 kwietnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego)
– ogłoszenie wyników: 9 czerwca 2024 r. podczas finału III Forum Sztuki Dziecka IhahaArt i projektu Godziny Rodziny – Dzień Dziecka „Naturalnie jest fajnie!”.

Dokumenty konkursowe są dostępne tutaj: