Szlak Zielony – Przez gminę Czchów przebiega fragment zielonego szlaku
turystycznego (23 km). Wiedzie przez Piaski Drużków obok Stanicy Harcerskiej przez
prom do Czchowa, a następnie na Machulec, Trawniki, Szpilówkę i dalej w kierunku
Rajbrotu.