W 1994 roku rozpoczęło swoją działalność kino Baszta w Czchowie. Wraz z multipleksami kończy się jego działalność w 2009 roku, by w 2018 roku powrócić z propozycją filmów familijnych i animowanych dla rodzin. Działalność ta nadal jest prowadzona.