Rezerwat „Bukowiec” – Rezerwat leśny „Bukowiec” został utworzony w 1959 roku na terenie gminy
Czchów, w miejscowości Tymowa, w kompleksie leśnym, znajdującym się na północnym stoku wzgórza
Bukowiec, będącego kulminacją pasma, ciągnącego się równoleżnikowo od Rajbrotu do Czchowa. Aby
zwiedzić Rezerwat od strony Tymowej, musimy z centrum Tymowej udać się w kierunku Iwkowej, droga
serpentynami prowadzi pod górę. Zatrzymujemy się przy większym placu po lewej stronie, który znajduje
się już na szczycie Tymowej, tu można zostawić samochód, czy rower, dalej będzie trzeba udać się
pieszo. Po lewej stronie mamy kamienistą drogę, którą musimy dojść do lasu (droga najbliżej
ogrodzenia), a następnie drogą leśną, tłoczoną, często wilgotną przejść spory kawałek (ok. pół godziny
spacerem) do miejsca, oznakowanego tablicą REZERWAT.

Dąb „Wladysław” – Okazały dąb szypułkowy „Władysław” o obwodzie 450 cm na wys. 130 cm (tzw.
pierśnica), objęty został ochroną pomnikową w 1995 r. Nazwa drzewa – na cześć prof. Władysława
Szafera (1886-1970), światowej sławy botanika i popularyzatora wiedzy przyrodniczej, ojca polskiej
ochrony przyrody, współtwórcy wielu parków narodowych i rezerwatów, autora około 70 prac
naukowych, m.in. współautora wydania „Flora Polski”, klucza „Rośliny Polskie”, dzieła „Szata roślinna
Polski”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dąb „Kazimierz” – Na Rynku rośnie potężny dąb szypułkowy „Kazimierz”, który swoje imię
odziedziczył po Kazimierzu Wielkim, na wysokości 130 cm pień ma – 350 cm obwodu, co daje
przypuszczenie, że jego wiek wynosi 140 lat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Park Krajobrazowy Ciężkowicko-Rożnowski – bardzo cenny pod względem przyrodniczym obszar, w
wielu miejscach o krajobrazie zbliżonym do naturalnego. Stąd też jego wysoka wartość, która
zdecydowanie zasługuje na dokładne poznanie. Oprócz bogatych ekosystemów leśnych, Park poszczycić
się może również wyjątkowymi elementami przyrody nieożywionej oraz wieloma ciekawymi zabytkami
kulturowymi. Zróżnicowana rzeźba terenu, wspaniałe widoki oraz miejsca takie jak rezerwat przyrody
„Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach czy użytek ekologiczny „Polichty” to atrakcje przyciągające
niejednego turystę. Położony jest na Pogórzu Rożnowskim i Ciężkowickim, pomiędzy doliną Dunajca na
zachodzie i doliną Białej na wschodzie. Swym zasięgiem obejmuje następujące gminy: Ciężkowice,
Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn i Czchów. Na terenie Parku znajduje się Ośrodek Edukacji
Ekologicznej, prowadzony przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.