Stadion Miejski w Czchowie – ul. Sądecka 18, 32-860 Czchów
tel. 14 684 31 88