Znaleziska archeologiczne – rękawica rycerska, gotycki portal, przepalone ziarna

Podczas wykopalisk przy murach zamkowych między przepalonymi belkami, które stanowiły zapewne resztki jakiejś budowli być może małego spichlerza – znaleziono kilka kilogramów zwęglonego i przepalonego zboża, które zachowało się  w postaci przepalonych, ale całych ziaren. To unikatowy skarb na skalę całego kraju.

Jednym z najbardziej niezwykłych i bardzo rzadkich znalezisk było odnalezienie fragmentów rycerskiej rękawicy w Czchowie. Podobne znaleziska, ale mniej kompletne znaleziono w Polsce jeszcze w Krakowie, Bolesławcu nad Prosną i pod  Grunwaldem.

Z blisko 50 tysięcy fragmentów naczyń, które odnaleziono na zamku udało się zrekonstruować 27 rozmaitych garnków.

Podczas badań archeolodzy z Tarnowa odkryli kamienny gotycki portal, zachowany w całości w miejscu osadzenia go przez średniowiecznych kamieniarzy. Portal stał się wzorem dla rekonstrukcji innych zamków w Polsce.