Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie jest jedną z dwóch instytucji kultury działających w gminie Czchów. Od ponad dwudziestu lat funkcjonuje samodzielnie i prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, mając na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Jesteśmy instytucją, która realizuje wiele projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych służących animowaniu oraz upowszechnianiu kultury i sportu w gminie Czchów. Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego i sportowego. Wspieramy organizację autorskich przedsięwzięć i pomagamy prezentować je podczas realizowanych przez nas wydarzeń. Terenem działalności Ośrodka jest gmina Czchów malowniczo położona na styku pogórzy Wiśnickiego i Ciężkowickiego. Ze względu na swoje wyjątkowe walory jest również częstym miejscem pobytu turystów. Zajmujemy się również organizowaniem wycieczek tematycznych oraz udzielaniem informacji o zabytkach i ciekawych atrakcjach Ziemi Czchowskiej. Od 2019 roku zajmujemy się obsługą turystyczną Zamku w Czchowie.

Realizując zadania statutowe staramy się na bieżąco rozpoznawać potrzeby kulturalne mieszkańców. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy wypływające nie tylko od mieszkańców gminy czy lokalnych instytucji, ale również na propozycje współpracy płynące z zewnątrz.