Podziękowania

Dziękujemy wszystkim za udział w obchodach 233 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Czchowie.

Szczególne podziękowania składamy:

ks. Marianowi Serusiowi, ks. Jackowi Walczykowi;

Pocztom Sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół;

druhom ze Strażackiej Orkiestry Dętej ze Złotej;

zuchom i harcerzom;

uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie, dyrektor Elżbiecie Orłowicz i nauczycielom: Barbarze Grzegorzek, Agnieszce Śliz i Monice Głowackiej-Oleksy oraz rodzicom;

uczennicom Zespołu Szkół w Czchowie, wicedyrektor Annie Jędryce oraz instruktorce Natalii Kyrychenko;

dzieciom i młodzieży z grup wokalnej i teatralnej działającej przy MOKSiR oraz ich rodzicom i instruktorom: Karinie Grandys, Dominice Czarneckiej;

członkom Klubu Seniora „Nasza Chata”.  

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w uświetnienie 3 Majowej uroczystości!

w imieniu organizatorów

Elżbieta Ogiela

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie