Przygotowania do Uroczystości 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Na zajęciach plastyczno-artystycznych, nasze dzieci tworzyły wyjątkowe kotyliony oraz herby narodowe, symbolizujące miłość do naszej Ojczyzny.

Podczas tych kreatywnych zajęć, każde dziecko otrzymało swoją własną, piękną chorągiewkę, która będzie towarzyszyć im podczas uroczystości 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. To nie tylko materiałowy symbol, ale także wyraz naszej jedności i patriotyzmu, którymi pragniemy obdarzyć naszych najmłodszych obywateli.