|

Warsztaty artystyczne

W ramach realizacji operacji – Budowa wiaty turystycznej wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym, utwardzeniem działki oraz małą architekturą rekreacyjną, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej realizowało warsztaty artystyczne, które obfitowały w wiele pięknych emocji. Panie doskonaliły swoje umiejętności artystyczne lub tez nabywały nowe i zgodnie ze wskazówkami instruktorów powtarzały za instruktorami, jak wykonać niezwykłe stroiki chociażby na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Warsztaty prowadzone były pod wiatą turystyczną.

Warsztaty realizowane były w ramach WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pt.: Budowa wiaty turystycznej wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym, utwardzeniem działki oraz małą architekturą rekreacyjną.